Ομοιοπαθητική

    
Η Ομοιοπαθητική θεραπευτική τέχνη είναι ένα ολιστικό θεραπευτικό σύστημα.


Στο πρίσμα μιας συνθετικής ολιστικής προσέγγισης, η εσωτερική αρμονία είναι αποτέλεσμα ψυχονοητικής και σωματικής ισορροπίας.


Κάθε άτομο είναι μοναδικό και τα συμπτώματά του είναι αντανακλάσεις αιτιών.


Ενισχύοντας με την Ομοιοπαθητική τον οργανισμό σε βαθύτερο επίπεδο ωθείται η ζωτική δύναμη για να επιτελέσει λειτουργίες για την αυτοθεραπεία . Με αυτόν τον τρόπο, το εύρος εφαρμογής είναι τεράστιο, βρίσκει επιτυχία σε ποικίλες καταστάσεις και σε όλες τις ηλικίες.


Οι θεραπευτικές ανάγκες κάθε οργανισμού εντοπίζονται με συζήτηση “ψυχοθεραπευτικής αντίληψης” μέσω της ομοιοπαθητικής διερεύνησης. Εκεί , βρίσκει ισχύ η αρχή του Ιπποκράτη πως “τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια” και η ολότητα του ατόμου συνταιριάζεται με την “όμοια” ουσία.

Oι “όμοιες ουσίες” προέρχονται από την φύση. Ο απόλυτα απλός, μη χημικός τρόπος παρασκευής τους απαλλάσσει τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα από αντενδείξεις και παρενέργειες.


Η θεραπευτική διαδικασία στοχεύει σε θέματα του παρόντος και του παρελθόντος, ώστε παρόν και μέλλον να βιώνεται στο μέγιστο των ατομικών δυνατοτήτων. Με αυτήν τη προοδευτική εξισορρόπηση των γενεσιουργών αιτιών αποκαθίσταται η ζωτικότητα και η ευεξία στο σύνολο του οργανισμού.


Αντίθετα, η μη ουσιαστική εξάλειψη των αιτιών μιας διαταραχής τείνει να ωθεί τα συμπτώματα, έστω και οξείας φάσης, να επιστρέφουν κατ’ επανάληψη. Η επανάληψη τους εμπεριέχει και συνδέεται με την πρότερη εμπειρία δημιουργώντας συνεχώς μια ευρύτερη και βαθύτερη αλλοίωση χρόνιας φάσης. Έτσι οξείες και χρόνιες φάσεις είναι απόλυτα συνδεμένες μεταξύ τους και η διεύρυνση τους αποτελεί αντικείμενο της ομοιοθεραπευτικής προσσέγγισης.


Το ιδεατό της έννοιας της ισορροπίας τείνει να αποκτά μυθικές διαστάσεις. Όμως, όσο ιδεατή είναι η κατάσταση ισορροπίας ,τόσο πραγματική γίνεται και η επίτευξη της. Αφουγκραζόμενοι τον εαυτό μας και στρέφοντας την ενέργεια μας στην εξερεύνηση των αιτιών που στερούν την εσωτερική μας αρμονία κατ’ ουσία εκτείνουμε εαυτόν και δυνατότητες στο άπειρο.
Μαργαρίτα Νομικού

Ομοιοπαθητική

Εναλλακτικές Θεραπείες