Επιλογή Δυναμοποίησης στην Ομοιοπαθητική Θεραπευτική
«O θεραπευτής που γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί τις διάφορες δυναμοποιήσεις έχει δέκα φορές μεγαλύτερο πλεονέκτημα από εκείνον που χρησιμοποιεί πάντα μόνο μία δυναμοποίηση, αδιάφορα με το ποια δυναμοποίηση είναι αυτή. Ο κάθε θεραπευτής θα πρέπει να έχει στην διαθεσή του την 30η , 200η, 1Μ, 10Μ, 50Μ, CM, DM και ΜΜ φτιαγμένες προσεχτικά στην εκατοστιαία κλίμακα».
Περί δυναμοποίησεων ο λόγος από τον James Tyler KENT (Lesser Writings)

 H επιλογή της δυναμοποίησης από τον Ομοιοπαθητικό θεραπευτή είναι ίσης αξίας με την επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Πάντα λαμβάνονται υπόψιν όλα τα χαρακτηριστικά του ατόμου, η κατάσταση της ζωτικής δύναμης και ο τρόπος εμφάνισης των συμπτωμάτων. Πρέπει να κατανοηθεί πλήρως ότι τελικά ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο σε μία συγκεκριμένη δυναμοποίηση είναι εντελώς διαφορετικό από το ίδιο ομοιοπαθητικό φάρμακο σε διαφορετική δυναμοποίηση.
 Η Ομοιοπαθητική θεραπευτική τέχνη βασίζεται σε λεπτοφυείς λεπτομέρειες που ο καταρτισμένος Ομοιοπαθητικός λαμβάνει κάθε φορά ώστε να οδηγηθεί στην σωστή επιλογή ομοιοπαθητικού φαρμάκου και δυναμοποίησης. 
Συνεπώς , ομοιοπαθητικό φάρμακο και δυναμοποίηση είναι
αλληλένδετα-αναπόσπαστα μεταξύ τους και αποτελούν προϋπόθεση για μία ολοκληρωμένη θεραπεία.