Βιογραφικό       
           H Μαργαρίτα Νομικού  ξεκίνησε την εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική το 2008.

 Αρχικά παρακολούθησε μαθήματα σε διδακτική συνεργασία από το  Hahnemann College of Homeopathy του Ηνωμένου Βασιλείου.

                                                     Συνέχισε στην Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής                                                        ολοκληρώνοντας το 2013 την βασική μαθητεία  της.
     
Διεύρυνε την εκπαίδευση της με το διετές πρόγραμμα (2013-2015) του γνωστού Ομοιοπαθητικού  Dr. Rajan Sankaran εμβαθύνοντας στην εξαιρετικά εμπνευσμένη, πολυεπίπεδη και σύγχρονη μέθοδο του.
 
             Παρακολούθησε σεμινάρια Ομοιομυθικής της Νίκης Τσέκου.

                   Συμμετείχε στα σεμινάρια Ομοιοπαθητικής
 του  Dr Jayesh Shah (2011),του Dr Rajan Sankaran (2012 ),του Misha Norland (2013).

                         Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες εφαρμογές της Ομοιοπαθητικής.
                           
                                                     Ενδιαφέρετε για τις φυσικές θεραπείες.
                                    Παρακολουθεί μαθήματα και σεμινάρια για θεωρητικές γνώσεις
                                                           και πρακτικές τεχνικές χρήσιμες
                       για την ολιστική θεραπευτική τέχνη και την εμβάθυνση στα θέματα του ατόμου.

                                                   Το 2020  παρακολούθησε εκτενώς σειρά σεμιναρίων
                              της σχολής The Other Song του Dr Rajan Sankaran και συνεργατών του
                                         με θέματα θεραπείας και αντιμετώπισης της κρίσης Κορονοϊού.
                           
       Παρακολούθησε την Διεθνή Συνάντηση Ηοmeopathicum 10M των κορυφαίων Ομοιοπαθητικών
                                         Dr.Rajan Sankaran, Massimo Mangialavori, Jan Scholten
                                           Dr Roger Morrison, Nancy Herrick, Dr Mahesh Gandhi,
                                             Annete Sneevliet, Dr Jayesh Shah,Dr Paresh Vasani.
                                             
                 
                        
                                         Από το 2014 μέχρι και σήμερα εξυπηρετεί  στην Δάφνη,Αττικής.     
                   Επίσης εξυπηρετεί μέσω Skype σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.


                                             Δεδομένου ότι  κίνηση και εξέλιξη είναι αδιάκοπη, 
                                συνεχίζει να εξερευνά την Θεραπευτική Τέχνη  της Ομοιοπαθητικής
                                     υπό το πρίσμα της Ολιστικής θεώρησης Ανθρώπου και Σύμπαντος.

                                                    "Δεν θα σταματήσουμε να εξερευνούμε.
                                               Και το τέλος της εξερεύνησης μας θα είναι
                                           όταν θα φτάσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε
                                         και θα ανακαλύψουμε το μέρος για πρώτη φορά" T.S.Eliot

                                                  ⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫


                

               

 

                       Margarita Nomikou studied Homeopathy from 2008 to 2013. 

She attended in courses in educational standards from Hahnemann College of Homeopathy in U.K.

In 2015 she finished the two-year-course from  Dr.Rajan Sankaran, a worldwide famous homeopath,

in the most inspiring and modern Homeopathic method.   

She attended homeopathic seminars from Dr.Jayesh Shah,Misha Norland and others.

 

In 2020 she has attended extensive series of seminars of The Other Song School by Dr Rajan Sankaran and his colleagues for Corona Virus Crisis and ways of holistic confrontation.

She attended the worldwide meeting "Ηοmeopathicum 10M" with the great world homeopaths   Dr.Rajan Sankaran, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Dr Roger Morrison, Nancy Herrick, Dr Mahesh Gandhi,  Annete Sneevliet, Dr Jayesh Shah,Dr Paresh Vasani.

 

She is interested for all kind of nature treatments.

She has attended several seminars for Holistic Healing and seminars for the deepening in the individual subjects.

 

 Margarita Nomikou is seeking constantly her inspiration   in the depth of Homeopathy and Holistic healing.

In her approach and practice everything is a "synthesis".

She works in several fields. pregnancy, babies, kids, adults, elderlies and animals.

 

  Since 2014 she has provided knowledge and services in Dafni,Attica and in Santorini, Greece.

                                                                                               Also,through Skype all over Greece and worldwide.
      


"We shall not cease from exploration.
And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place
 for the first time" Τ.S.Eliot