Ομοιοπαθητική στη Σαντορίνη - Homeopathy in Santorini

Ομοιοπαθητική στη Σαντορίνη

Όλα στη φύση έχουν μια θεραπευτική διάσταση.
Το νησί της Σαντορίνης λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας και της ενεργειακής δόνησης αποτελεί μεγάλο θεραπευτικό τόπο.
Με θεραπευτική πρόθεση ,γνώσεις και υπηρεσίες παρέχονται στη Σαντορίνη.

Mαργαρίτα Νομικού 
τηλ επικοινωνίας 6988380082
email: nomikoumar @yahoo.gr

Homeopathy in Santorini

Everything in nature has a healing aspect.
Santorini island because of its unique aura and landscape is a great healing place.
With healing intention , knowledge and services are provided on Santorini island.


Margarίta Nomikou
tel : 6988380082
email: nomikoumar @yahoo.gr