Ομοιοπαθητική θεραπεία σε παιδιά
  Μία ιδιαίτερη κατηγορία  στο πεδίο δράσης της  Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής είναι τα παιδιά όλων των ηλικιών. Στην ανάπτυξη τους  ουσιαστικά καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, τον κόσμο, γνωρίζουν , αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Αυτή η εξελικτική πορεία πολλές φορές  είτε σε ψυχονοητικό είτε σε σωματικό επίπεδο  μπορεί να γίνει δυσκολότερη από διάφορους παράγοντες.
Τα παιδιά είναι  οργανισμοί  με περισσότερες ανάγκες  θεραπευτικά ,αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα θεραπείας,εφόσον ο  οργανισμός τους  στην ανάγκη του να μεγαλώσει  προσφέρει  περισσότερη  ώθηση.

   Στην εξατομικευμένη θεραπευτική σημασία έχει
το πώς βλέπει κανείς τον κόσμο από τα δικά του μάτια. Ειδικότερα στα παιδιά, μπορεί  μικρά  και  φαινομενικά ασήμαντα γεγονότα σε κάθε επίπεδο να δημιουργήσουν αποτυπώματα  και  να  επηρεάσουν  την εσωτερική ισορροπία.
   Προβληματισμοί ,συναισθηματικές καταστάσεις ,θέματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννησης, ο ερχομός ενός ακόμη παιδιού, η  σχολική  ζωή, οι σχέσεις με τους γονείς , η σχέση των γονιών ,η διαδικασία των εξετάσεων , οι κοινωνικές σχέσεις και  ο  κατάλογος  μπορεί  να συνεχίζει. Σε οποιαδήποτε κατάσταση η Ομοιοπαθητική  προσφέρει τεράστια θεραπευτική δυνατότητα  ώστε  ο παιδικός οργανισμός  να λαμβάνει τις πληροφορίες από το περιβάλλον χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα ζητήματα. Όλα τα σωματικά συμπτώματα  είτε χρόνια είτε οξείας φάσης όπως τα κρυώματα, είναι  πάντοτε συνδεδεμένα με την συνολική φάση ενός οργανισμού. Οι βαθύτερες αιτίες  είναι εκείνες που συντελούν και ενορχηστρώνουν τις αποκλίσεις από την ισορροπία.
    Σε μια ολιστική ουσιαστική προσέγγιση  «αφαιρούνται»  ταμπέλες , κατηγοριοποιήσεις και στερεότυπα. Κάθε φορά σημασία έχει  το σύνολο  μιας κατάστασης . Σε σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός υψηλής και χαμηλής λειτουργικότητας , σύνδρομα, μαθησιακά προβλήματα , προβλήματα συμπεριφοράς  ο θεραπευτικός στόχος μιας συνεχούς βελτιούμενης κατάστασης και εξισορρόπησης στο σύνολο του οργανισμού επιτυγχάνεται .Με ιδιαίτερη προσοχή και  σταθερότητα εντοπίζονται πολύ θετικά αποτελέσματα  όπως ο λόγος, η συγκέντρωση, ο συντονισμός, η βλεμματική επαφή, οι κοινωνικές δεξιότητες.
 Ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα  είναι η προέκταση ενός ισορροπημένου οργανισμού. 
 Ένα ισορροπημένο παιδί είναι ένα χαρούμενο υγιές παιδί.
 Ένα λουλούδι που ανθίζει συνεχώς.